Hadits, Atsar Dhaif Serta Palsu Seputar Tawassul dan Tabarruk (6)


tawasul

 

Ibnul Munkadir rahimahullah adalah seorang tabi’in yang mulia. Ia dikenal sebagai ulama, Al Hafidz, ahli ibadah, ahli zuhud, dan orang yang besar baktinya kepada orang tua. Beliau berguru pada banyak sahabat Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam dan meriwayatkan banyak hadits. Semoga Allah merahmati beliau.

Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa Ibnul Munkadir biasa meminta pertolongan kepada makam Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam jika ditimpa sesuatu yang membahayakan. Kisah ini dijadikan alasan oleh sebagian untuk melegalkan ritual tabarruk, tawassul dan meminta pertolongan kepada makam-makam orang shalih. Berikut kisahnya,

قَالَ مُصْعَبُ بنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيْلُ بنُ يَعْقُوْبَ التَّيْمِيُّ، قَالَ:كَانَ ابْنُ المُنْكَدِرِ يَجْلِسُ مَعَ أَصْحَابِه، فَكَانَ يُصِيْبُه صُمَاتٌ، فَكَانَ يَقُوْمُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَضَعَ خَدَّهُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ يَرْجِعُ. فَعُوتِبَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ يُصِيْبُنِي خَطَرٌ، فَإِذَا وَجَدْتُ ذَلِكَ، اسْتَعَنْتُ بِقَبْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

Mu’shab bin Abdillah berkata: Isma’il bin Ya’qub At Taimi menceritakan kepadaku, ia berkata,
Suatu ketika Ibnul Munkadir sedang duduk-duduk bersama murid-muridnya. Tiba-tiba lidahnya kaku tak dapat berbicara. Beliau pun berdiri lalu meletakkan dagunya di atas makam Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam lalu kembali. Murid-muridnya menyalahkan perbuatan beliau tersebut. Beliau pun berkata,’Yang menimpaku tadi adalah suatu bahaya. Ketika aku menemui bahaya aku biasa ber-isti’anah (memohon pertolongan) kepada makam Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam‘”

Kisah ini dibawakan oleh:

Pertama: Adz Dzahabi dalam Siyar A’lamin Nubala (9/437)

Kedua: Adz Dzahabi dalam Tarikh Al Islami (2/456) terbitan web alwarraq.com, dengan sanad yang sama, namun terdapat sedikit perbedaan redaksi:

فاذا وجدت ذلك استغثت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم

“Ketika aku menemui bahaya aku biasa ber-istighatsah kepada makam Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam

Ketiga: As Samhudi, dalam Wafa-u Al Wafa Bi Akhbari Daari Al Musthafa (4/218), dengan sanad yang sama, namun terdapat sedikit perbedaan redaksi:

فاذا وجدت ذلك  استشفيت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم

“Ketika aku menemui bahaya yang demikian aku biasa ber-istisyfa (meminta kesembuhan) kepada makam Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam

Status Perawi

Pertama: Mu’shab bin Abdillah

Nama lengkapnya Abu Abdillah Mu’shab bin Abdillah bin Mu’shab bin Tsabit Al Zubairi Al Madini. Ibnu Hajar Al Asqalani berkata: “Tsiqah” (Tahdzib At Tahdzib, 10/147). Adz Dzahabi berkata: “Ash Shaduuq” (Siyar A’laamin Nubala, 21/32). Al Baihaqi men-tsiqah-kannya (Siyar A’laamin Nubala, 21/32). Abu Hatim dan Ibnu Ma’in menulis  hadits darinya (Al Jarh Wat Ta’dil, 8/309).

Kedua: Isma’il bin Ya’qub At Taimi

Abu Hatim Ar Razi berkata: “Dha’ful Hadits” (Al Jarh Wat Ta’dil, 2/204). Ibnu Hajar berkata: “Lahu hikaayatun munkarah” (Lisaanul Mizan, 1/185). Adz Dzahabi berkata: “Fiihi Layyin” (2/456). Semua ini adalah lafadz-lafadz pelemahan. Memang Ibnu Hajar berkata: “Ibnu Hibban men-tsiqah-kannya” (Lisaanul Mizan, 1/185). Namun Ibnu Hibban di kalangan peneliti hadits telah dikenal akan sikapnya yang terlalu bermudah-mudah menetapkan status tsiqah (baca: mutasaahil). Para peneliti hadits seperti Adz Dzahabi, Ibnu Qattan, Abu Hatim dan yang lainnya menerapkan kaidah: ‘Jika hanya Ibnu Hibban seorang diri yang memberi status tsiqah pada seorang rawi, maka disimpulkan status rawi tersebut adalah majhul ain‘. Lihat penjelasan lengkap tentang masalah ini pada Buhuts Fil Musthalah (1/288) karya Dr. Mahir Yasin Al Fahl.

Kualitas Riwayat

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa riwayat tersebut dha’if karena dhaif-nya Isma’il bin Ya’qub At Taimi. Hal ini diperkuat dari keterangan dari Adz Dzahabi, karena setelah membawakan riwayat tersebut dalam Tarikh Al Islami (2/456) beliau berkata, “Isma’il: fiihi layyin” (Isma’il bin Ya’qub terdapat kelemahan).

Andaikan kisah ini shahih pun -dan nyatanya tidak- perbuatan Ibnul Munkadir, seorang tabi’in, bukanlah dalil, bukan alasan yang dapat melegalisasikan isti’anah (meminta pertolongan) kepada kuburan.

Semoga Allah memberi taufik.

Penulis: Yulian Purnama

Artikel www.muslim.or.id

Iklan

2 responses »

 1. Nisa Bo Sa berkata:

  BAGAIMANA DENGAN DERAJAT INI, TOLONG BERITAHU KAMI JAZAKALLAHU KHAIRON KATSIRO’—– :

  Ternyata Beginilah Awal Mula Berhala Latta Dan Uzza Dahulu Di Sembah

  1 Vote

  Ping your blog, website, or RSS feed for Free My Ping in TotalPing.com

  Kita sering mendengar bahwa Latta dan Uzza adalah nama berhala yang disembah orang kafir Quraisy. Tetapi tahukah anda siapa sebenarnya Latta Dan Uzza?
  Ternyata, mereka adalah orang-orang sholih semasa hidupnya, namun setelah meninggal, orang-orang kemudian selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta mulai menjadikannya tuhan selain Allah. Mereka tidak serta merta menjadikan mereka sebagai tuhan, tetapi melalui serangkaian proses yang tanpa mereka sadari justru menjadi penyebab paling fatal :
  – memuliakan kuburnya,
  – tidak cukup dengan pergi ke kuburnya atau dengan alasan efisiensi dibuatlah Gambarnya.
  – Seiring dengan berlalunya waktu dan bertambahnya teknologi, digantilah Gambar tersebut dengan Sebuah Patung yang mirip dengannya
  – demikian seterusnya sampai pada puncaknya menjadikan kedudukan mereka melebihi Rosulullah Muhammad sawm bahkan setara dengan Allah SWT dengan menjadikan mereka sebagai tempat bersandar dan tempat meminta pertolongan. Astaghfirullahal ‘Adziem
  Hal ini disebutkan dalam Kitab Tauhid Bab 21:
  Berlebih-Lebihan Terhadap Kubur Orang-Orang Soleh Menjadi Penyebab Dijadikannya Sesembahan Selain Allah,
  Dan berikut nukilannya:
  Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dengan sanadnya dari sufyan dari Mansur dari Mujahid, berkaitan dengan ayat: “Jelaskan kepadaku (wahai kaum musyrikin) tentang (berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah) Al Latta dan Al Uzza” (QS. An Najm, 19)
  Ia (Mujahid) berkata: “Al Latta adalah orang yang dahulunya tukang mengaduk tepung (dengan air atau minyak) untuk dihidangkan kepada jamaah haji. setelah meninggal, merekapun senantiasa mendatangi kuburnya.”
  Demikian pula penafsiran Ibnu Abbas r.a. sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Jauza’: ” Dia itu pada mulanya adalah tukang mengaduk tepung untuk para jamaah haji.”
  Ini sama dengan asal muasal kesyirikan yakni penyembahan terhadap patung orang-orang sholih yang hidup pada jaman Nabi Nuh alaihissalam:
  Dan mereka berkata: “Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kalian, dan janganlah pula kalian meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan janganlah pula Suwa’, Yaghuts, Ya’uq dan Nashr.” (Nuh: 23)
  Di dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata tentang firman Allah Subhanahu wa Ta’ala tersebut:

  “Mereka adalah orang-orang shalih di kalangan kaum Nabi Nuh, lalu ketika mereka wafat syaithan mewahyukan kepada mereka (kaum Nabi Nuh) agar meletakkan patung-patung mereka (orang-orang shalih tersebut) pada majlis-majlis tempat yang biasa mereka duduk dan memberikan nama patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka, maka mereka pun melaksanakannya, namun pada saat itu belum disembah. Setelah mereka (generasi pertama tersebut) habis, dan telah terhapus ilmu-ilmu, barulah patung-patung itu disembah.”

  Bagaimana dengan kondisi ummat Islam saat ini di Indonesia dalam memperlakukan kuburan orang-orang sholih mereka?? Mungkin saja anda termasuk, atau minimal membiarkan ?

  ( TOLONG ANTUM JELASKAN HAL INI DERAJAT ATSARNYA … APA INI BENAR ??
  SOALNYA ADA SYUBHAT SEMACAM ATSAR INI…. KAMI BELUM MENGETAHUINYA, NAMUN ADA BAGIAN ATSAR YANG SUDAH KAMI KETHUI,… SUKRON WAHAI USTADZ BARAKALLAHU FIKUM…..

  Suka

 2. Nisa Bo Sa berkata:

  BAGAIMANA DENGAN DERAJAT INI, TOLONG BERITAHU KAMI JAZAKALLAHU KHAIRON KATSIRO’—– :

  TABARRUK/NGALAP BERKAH adalah istilah yang digunakan oleh sebagian besar ummat islam guna menyebut perbuatan yang bertujuan mencari/mengharap “Barokah/bertambahnya kebajikan” dari Alloh melalui obyek-obyek yang diyakini sebagai obyek yang dikehendaki oleh Alloh untuk beroleh keberkahan dari-Nya. Adapun obyek/perkara yang dijadikan sebagai sarana mencari berkah dari Alloh kadang berupa Para Nabi dan orang-orang sholih atau berupa Benda peninggalan para Nabi atau orang-orang sholih, dan terkadang berupa tempat yang pernah dipergunakan oleh para Nabi atau orang-orang sholih dalam beribadah kepada Alloh. Sehingga dapat dikatakan Tabarruk adalah bentuk lain dari Tawassul.
  Sebelum kami kemukakan dalil-dalil yang menjadi dasar/sandaran ummat Islam dalam ber-Tabarruk, perlu kiranya kami tegaskin disini tentang keyakinan kami ketika ber-Tabarruk :
  1. Pertama : Bertabarruk dengan perantara orang-orang sholih, karena kami meyakini keutamaan dan kedekatan mereka kepada Alloh dengan tetap meyakini ketidak mampuan mereka memberi kebaikan atau menolak keburukan kecuali atas izin Alloh
  Praktek yang umum dalam Tabarruk dengan orang-orang sholih adalah Tabarruk dengan do’a-do’a mereka atau dengan mencium tangan mereka, menghabiskan sisa makanan atau minuman mereka dll.
  Adapun diantara dalil/hujjah yang menjadi landasan praktek Tabarruk dengan cara diatas adalah :
  Sabda Rosululloh Shollallohu ‘alaihi wasallam :
  Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rosululloh shollalloho ‘alaihi wasallam bersabda : “Barokah itu bersama orang-orang bersar diantara kalian.” (HR. Al Hakim dan Ibnu Hibban) Al Hakim berkata : “Hadits ini shohih menurut syarat Al Bukhori, namun beliau tidak meriwayatkannya”. Adz Dzahabi menyetujuinya.
  Sedang yang dijadikan contoh dalam Bertabarruk dengan orang-orang sholih diantaranya adalah :
  a. Usaid Ibn Hudloir mencium pinggang Rosululloh :
  Imam Al Hakim meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang shohih bersambung sampai kepada Abi Laila, ia menuturkan sebuah kisah sbb :
  Suatu ketika Usaid bin Hudloir (seorang sahabat yang sholih dan humoris), bersama Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam dan para sahabat. Usaid menuturkan cerita yang membuat para sahabat tertawa hingga Rosululloh memukul pinggangnya. Usaid pun mengadu :
  “Engkau telah membuatku merasa sakit,” kata Usaid. “Silahkan membalas,” jawab Nabi. “Wahai Rosululloh, engkau mengenakan gamis sedang saya tidak,” ujar Usaid. Abi Laila berkata : “kemudian Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam melepas gamisnya dan Usaid merangkul beliau dan menciumi pinggang beliau.” “Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rosululloh, saya menginginkan ini,” kata Usaid. (HR. Al Hakim, dan beliau berkata : Hadits ini sanadnya shohih sedang Imam Bukhori-Muslim tidak meriwayatkannya. Adz Dzahabi menyetujuinya dan beliu berkata : Hadits ini Shohih)
  b. Para Sahabat Berebut Dahak dan Bekas Wudhu Rosululloh :
  Adalah ‘Urwah ketika beliau menceritakan hasil pengamatannya terhadap para sahabat Rosululloh :
  “Demi Alloh,” kata ‘Urwah, “Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam tidak mengeluarkan dahak kecuali dahak itu jatuh pada telapak tangan salah satu sahabat yang kemudian ia gosokkan pada wajah dan kulitnya. Jika beliau memberikan perintah maka mereka segera mematuhi perintahnya. Jika beliau berwudlu maka nyaris mereka berkelahi untuk mendapat air sisa wudlu’nya.” (HR. Al Bukhori)
  Dalam kaitan hadits diatas, Al Imam Al Hadidzh Ibn Hajar berkata :
  “Dalam hadits tersebut terdapat (dalil) sucinya dahak dan Rambut yang terpisah, dan (dalil) Tabarruk dengan sisa perkara yang suci dari orang-orang sholih” (Fathul Bari, vol. 5, hlm. 341)
  c. Mencium Tangan Orang Lain Yang Pernah Berjabat Dengan Rosululloh :
  Yahya ibnu Al Harits Adz Dzimari berkata:

  Saya pernah berjumpa dengan Watsilah ibnu Al Asqo’ –rodhiyallohu ‘anhu, “Apakah engkau berbai’at kepada Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam dengan tanganmu ini?” tanyaku. “Benar” jawab Watsilah.
  “Julurkan tanganmu, aku akan menciumnya !” kataku. Ia kemudian menjulurkan tangannya dan aku mencium tangan tersebut. (HR. At Thobaroni)
  Kedua : Tabarruk Dengan Benda Peninggalan Orang-Orang Sholih
  Adapun Tabarruk dengan benda-benda peninggalan orang-orang sholih seperti cincin, baju, sajadah atau yang lain maka karena kami meyakini peninggalan tersebut dinisbatkan kepada orang-orang sholih, di mana kemuliaan peninggalan itu berkat mereka, dihormati, diagungkan dan dicintai karena mereka, dan bukan karena bendanya.
  Adapun diantara dalil/hujjah yang menjadi landasan praktek Tabarruk dengan cara tersebut adalah :
  1. Firman Alloh :
  “Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka; ‘ Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya Tabut kepadamu, didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun,’ tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.” (QS, Al Baqoroh : 248)
  Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menuturkan beberapa riwayat dan pendapat tentang isi Tabut (peti) tersebut : “Di dalam tabut itu ada tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Harun, dua papan dari Taurot dan beberapa baju Nabi Harun. Sebagian ulama berpendapat di dalamnya ada tongkat dan sepasang sandal.” (Tafsir Ibnu Katsir vol. I hlm. 313)
  Selanjutnya dalam kitabnya yang lain Al Hafidh Ibnu Katsir menuturkan kisah yang berkaitan dengan firman Alloh diatas sebagai berikut : Dahulu Bani Isroil jika berperang dengan salah seorang musuh, maka mereka senantiasa membawa Tabutul Mitsaq (peti perjanjian) yang berada dalam Qubbatuz Zaman sebagaimana telah dijelaskan. Mereka mendapat kemenangan sebab keberkahan dari Tabutul Mitsaq itu dan sebab kedamaian dan sisa-sisa peninggalan Nabi Musa dan Harun yang berada di dalamnya. Ketika dalam salah satu peperangan mereka melawan penduduk Ghaza dan ‘Asqolan, musuh berhasil mengalahkan mereka dan merebut Tabutul Mitsaq dari tangan mereka. (Al Bidayah Wan Nihayah, vol. 2 hal. 6)
  Dan yang dijadikan contoh dalam Bertabarruk dengan benda/peninggalan orang-orang sholih diantaranya adalah :
  a. Tabarruk Dengan Sumur Bekas Unta Nabi Sholih –alaihis salaam- :
  Bahwasannya para sahabat bersama Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam pernah singgah di Al Hijr (tempat yang pernah dihuni kaum Tsamud, yakni kaum Nabi Sholih alaihis salaam). Para sahabat mengambil air dari sumur-sumur kaum Tsamud dan membuat adonan roti dengan air sumur tersebut. Kemudian Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam menyuruh mereka untuk menumpahkan air yang mereka ambil dan memberikan adonan roti kepada unta, dan Rosululloh menyuruh mereka mengambil air dari sumur yang pernah didatangi unta Nabi Sholih. (HR Muslim)
  Imam An Nawawi ketika menjelaskan hadits di atas, beliau berkata :
  diantara faedah yang terkandung dalam hadits ini adalah ; hendaknya menjauhi sumur peninggalan orang-orang dholim serta (dianjurkan) bertabarruk (ngalap barokah) dengan sumur orang-orang sholih. (Syarah Muslim, vol. 18 hal. 112)
  b. Tabarruk Dengan Bekas Jubah Nabi Untuk Pengobatan :
  Abdulloh -pembantu Asma’ binti Abu Bakar- disuruh menghadap Abdulloh Ibn Umar guna menanyakan tiga hal; yakni tentang puasa bulan Rojab, tentang pelana dari bahan kayu Urjuwan dan tentang pakaian dari sutera. Sekembali dari mengahadap Abdulloh ibnu Umar, sang pembantu Asma’ tersebut menghadap kepada Asma’ binti Abu Bakar dan mengkhabarkan jawaban dari Abdulloh Ibnu Umar.
  Kemudian Asma’ mengeluarkan jubah hijau Persia yang bertambalkan sutera dan kedua celahnya dijahit dengan sutera juga. Kemudian Asma’ berkata : “Ini adalah jubah Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam, jubah tersebut disimpan oleh ‘Aisyah. Saat ia wafat jubah ini aku ambil. Nabi shollallohu ‘alaihi wasallam pernah mengenakan jubah ini dan saya membasuhnya untuk orang-orang sakit dalam rangka memohon kesembuhan dengannya.” (HR. Muslim)
  Dalam hadits diatas kita dapati adanya keterangan bahwa Asma’ binti Abu Bakar menggunakan air bekas cucian (basuhan) jubbah Nabi untuk orang-orang sakit yang mencari kesembuhan dengannya.
  c. Tabarruk Dengan Rambut Nabi Untuk Mencari Kesembuhan :
  Adalah Utsman Ibn Abdillah Ibn Mauhab bercerita :

  “Aku pernah diutus keluargaku untuk menemui Ummu Salamah –istri Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam- dengan membawa wadah berisi air. Lalu Ummu Salamah datang dengan membawa sebuah genta dari perak yang berisi rambut Nabi shollallohu ‘alaihi wasallam. Jika seseorang terkena penyakit ‘ain atau sesuatu hal maka ia datang kepada Ummu Salamah membawakan bejana untuk mencuci pakaian. “Saya amati genta itu dan ternyata saya melihat ada beberapa helai rambut berwarna merah,” kata ‘Utsman. (HR. Al Bukhori)
  Al Hafidh Ibnu Hajar, ketika menjelaskan hadits diatas beliau berkata :
  Maksud hadits adalah : Bahwasannya jika seseorang mengeluh (karena penyakit) maka ia mengirim wadah kepada Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah meletakkan rambut-rambut Nabi dan membasuhnya di dalam wadah tersebut, kemudian wadah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya sang pemilik wadah tersebut meminum atau membasuh badannya dengan air (bekas basuhan rambut Nabi) dengan tujuan mengharap kesembuhan, maka ia mendapat barokah dari rambut tersebut. (Fathul Bari, vol. 10 hlm. 353)
  – Kisah Kholid Ibn Walid dan Rambut Nabi Dalam Perang Yarmuk :
  Ja’far ibn Abdillah ibn Al Hakam bercerita :
  Bahwa Kholid ibnu Al Walid kehilangan peci miliknya saat perang Yarmuk. “Carilah peciku,” perintah Kholid kepada pasukannya. Mereka mencari peci tersebut namun gagal menemukannya. “Carilah peci itu,” kata Kholid lagi. Akhirnya peci itu berhasil ditemukan. Ternyata peci itu peci yang sudah lusuh bukan peci baru. Dan ketika peci tersebut ditemukan, Kholid berkata : “Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam melaksanakan umroh lalu beliau mencukur rambut kepalanya, kemudian orang-orang segera menghampiri bagian-bagian rambut beliau. Lalu saya berhasil merebut rambut bagian ubun-ubun yang kemudian saya taruh di peci ini. Saya tidak ikut bertempur dengan mengenakan peci ini kecuali saya diberi kemenangan.” (HR. At Thobaroni dalam Al Kabir)
  – Imam Ahmad Ber-Tabarruk Dengan Rambut Nabi Untuk Kesembuhan :
  Al Hafizh Adz Dzahabi menuturkan kebiasaan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya sebagai berikut :
  Abdullah putra Imam Ahmad bercerita : “Saya melihat ayah mengambil sehelai rambut dari rambut Nabi shollallohu ‘alaihi wasallam, lalu beliau meletakkan pada mulutnya seraya menciumi rambut tersebut. Saya rasa saya pernah melihat ayah meletakkan rambut itu pada matanya, mencelupkan rambut tersebut ke dalam air dan meminumnya serta memohon kesembuhan dengannya.” (Siyaru A’lamin Nubalaa’ vol. XI hlm. 212)
  d. Tabarruk Dengan Keringat Nabi shollallohu ‘alaihi wasallam :
  Dari Anas bin Malik, ia berkata : “Nabi shollallohu ‘alaihi wasallam masuk menemui kami lalu beliau tidur siang dan berkeringat. Kemudiaan ibuku datang membawa botol lalu memasukkan keringat Nabi ke dalam botol tersebut. Nabi -shollallohu ‘alaihi wasallam- pun akhirnya terbangun dan bertanya, “Wahai Ummu Sulaim !, apa yang kamu lakukan ?” “Ini adalah keringatmu yang aku campurkan pada wewangianku. Keringat ini adalah wewangian paling harum,” jawab Ummu Sulaim. (HR. Muslim)

  Dalam riwayat Ishaq Ibn Abi Tholhah, Ummu Sulaim menjawab :
  “Kami berharap keberkahannya untuk anak-anak kami,” maka Rosululloh bersabda : “Engkau benar “.
  Ketiga : Tabarruk dengan Tempat peninggalan orang-orang sholih
  Adapun tabarruk dengan tempat seperti “Pesujudan Sunan Bonang, Pesujudan Syekh Subakir, Makam Orang-Orang Sholih” dan yang lain, maka substansi tempat sama sekali tidak memiliki keutamaan dilihat dari statusnya sebagai tempat. Tempat memiliki keutamaan karena kebaikan dan ketaatan yang berada dan terjadi di dalamnya seperti sholat, puasa dan semua bentuk ibadah yang dilakukan oleh para hamba Alloh yang sholih. Sebab karena ibadah mereka rohmat turun pada tempat, malaikat hadir dan kedamaian meliputinya. Inilah keberkahan yang dicari dari Alloh di tempat-tempat yang dijadikan tujuan tabarruk.
  Keberkahan ini dicari dengan berada di tempat-tempat tersebut untuk bertawajjuh kepada Alloh, berdoa, beristighfar dan mengingat peristiwa yang terjadi di tempat-tempat tersebut dari kejadian-kejadian besar dan peristiwa-peristiwa mulia yang menggerakkan jiwa dan membangkitkan harapan dan semangat untuk meniru pelaku peristiwa itu yang notabene mereka adalah orang-orang yang berhasil dan sholih.
  Adapun diantara dalil/hujjah yang menjadi landasan praktek tabarruk dengan cara tersebut adalah :
  a. Sholat Ditempat Yang Pernah Digunakan Nabi Sholat
  Imam Al Bukhori meriwayatkan hadits dengan sanad bersambung sampai kepada Musa bin ‘Uqbah, ia berkata :
  Aku pernah melihat Salim bin Abdillah, ia sedang mencari tempat-tempat di tepi jalan, kemudian dia sholat di tempat-tempat tersebut. Salim menceritakan ; bahwa ayahnya (Abdulloh Ibn Umar) pernah sholat di tempat-tempat tersebut, dan beliau pernah melihat Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam sholat di tempat-tempat tersebut. (HR. Al Bukhori)
  Ketika menjelaskan hadits diatas, Al Hafidh Ibnu Hajar menyampaikan hadits lain dengan tema yang sama, kemudian beliau berkata : Maka hal tersebut menjadi hujjah (dalil) Tabarruk dengan peninggalan orang-orang sholih. (Fathul Bari, vol. 1 hlm. 569)
  b. Sholat Di Masjid ‘Asysyar
  Imam Abu Dawud meriwayatkan hadits dengan sanad sampai kepada Sholih bin Dirham, ia bercerita :
  “Kami pergi melaksanakan haji. Kebetulan kami bertemu seorang lelaki yang berkata kepadaku, “Di dekat kalian ada desa yang disebut Ubullah.” “Betul,” jawab kami. “Siapakah di antara kalian yang bisa memberi jaminan kepadaku agar aku bisa disholatkan di masjid ‘Asysyar dua atau empat roka’at ,” lanjutnya. Sholih ibnu Dirham berkata : “Ini untuk Abu Huroiroh : Saya mendengar orang yang saya cintai, yakni Abul Qosim shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Sesungguhnya Allah SWT membangkitkan dari masjid ‘Asysyar pada hari kiamat para syuhada’ yang tidak berdiri bersama para syuhada’ Badar kecuali mereka,” (HR Abu Dawud.)
  As Syaikh Abuth Thoyyib penyusun kitab ‘Aunul Ma’bud syarah Sunan Abi Dawud mengatakan : bahwa masjid ‘Asysyar adalah masjid terkenal yang dimintakan berkah dengan sholat di dalamnya. (Aunul Ma’bud vol. XI hlm. 284)
  c. Imam As Syafi’iy Ber-Tabarruk Dengan Kuburan Imam Abi Hanifah
  Al ‘Allamah As Syaikh Khothib Al Baghdadi menuturkan kisah dengan sanad para perowi yang tsiqqoh (terpercaya) :
  Dari Ali bin Maimun, ia berkata : Aku mendengar Imam As Syafi’i berkata : “Sesungguhnya saya senantiasa bertabarruk dengan Abu Hanifah. Aku senantiasa mendatangi makamnya setiap hari untuk berziyarah. Apabila aku mempunyai hajat, aku sholat dua rokaat, lalu aku datangi makamnya, selanjutnya aku meminta kepada Alloh tentang hajatku disisi kuburnya, tidak lama kemudian hajatku terkabul.” (Tarikh Baghdad, vol. 1 hal. 123)
  Selanjutnya, jika ada yang berkata : Bahwa Tabarruk hanya dapat dilakukan khusus dengan peninggalan Nabi, dan jika dilakukan dengan selain Nabi maka dapat menyebabkan “Syirik”.
  Terhadap mereka yang berkata demikian perlu anda pertanyakan : Adakah Alloh tidak boleh disekutukan dengan selain Nabi dan boleh disekutukan dengan Nabi ?
  Demikian penjelasan singkat tentang Tabarruk, semoga bermanfaat..
  Wallohu A’lam…

  ( TOLONG ANTUM JELASKAN HAL INI DERAJAT ATSARNYA … APA INI BENAR ??
  SOALNYA ADA SYUBHAT SEMACAM ATSAR INI…. KAMI BELUM MENGETAHUINYA, NAMUN ADA BAGIAN ATSAR YANG SUDAH KAMI KETHUI,… SUKRON WAHAI USTADZ BARAKALLAHU FIKUM…..

  Suka

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s